HTC J Butterfly 2 HTL23h xách tay Nhật
Unlock sim thành công,có cấu hình 3G

Tình trạng máy :
Xách tay từ Nhật về khóa sim, lắp mọi sim,up mọi rom vẫn không nhận sim,không thêm được APN @@

Và sau 20P Done :
Unlock sim thành công
Có cấu hình 3G
S OFF
Root,Recovery
Unlock Bootloader
Super CID

(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.21.40.0104
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
HTC J Butterfly 2 HTL23h xách tay Nhật
Unlock sim thành công,có cấu hình 3G

Tình trạng máy :
Xách tay từ Nhật về khóa sim, lắp mọi sim,up mọi rom vẫn không nhận sim,không thêm được APN @@

Và sau 20P Done :
Unlock sim thành công
Có cấu hình 3G
S OFF
Root,Recovery
Unlock Bootloader
Super CID

(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.21.40.0104
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main:...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]