Cả nhà cả xóm mình có ai có rom con này cho em xin với e tìm mà có ban dual sim không à anh em ai có cho em xin gấp
Cả nhà cả xóm mình có ai có rom con này cho em xin với e tìm mà có ban dual sim không à anh em ai có cho em xin gấp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]