em xin vào thằng vấn đề
máy đang dùng OK, nạp LGflash tool lên 6.0, dính Factory reset status 2, nạp lại lỗi 9%, đem qua OCtopus nạp DONE, ngủm, giờ nhận Qualcomm 9008
em câu Jtag z3x rồi, file lụm trên mạng dump 512, và 2G, nhưng nạp dump vào k thấy lên boot dc.
do em cũng k biết dùng cái Jtag này nên xin mạng phép nhờ anh em cao thủ giúp em múc qua Untraview
em xin gửi cafe cho anh em ạ

anh em nào help được giúp em, xin liên lạc giúp em hoặc để lại sdt em sẽ liên lạc.
zalo: 0903347357 Ku...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
em xin vào thằng vấn đề
máy đang dùng OK, nạp LGflash tool lên 6.0, dính Factory reset status 2, nạp lại lỗi 9%, đem qua OCtopus nạp DONE, ngủm, giờ nhận Qualcomm 9008
em câu Jtag z3x rồi, file lụm trên mạng dump 512, và 2G, nhưng nạp dump vào k thấy lên boot dc.
do em cũng k biết dùng cái Jtag này nên xin mạng phép nhờ anh em cao thủ giúp em múc qua Untraview
em xin gửi cafe cho anh em ạ

anh em nào help được giúp em, xin liên lạc giúp em hoặc để lại sdt em sẽ liên lạc.
zalo: 0903347357 Ku...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]