như tiêu đề em nhận con G4-LS991 do khách khôi phục cài dặt gốc bị lỗi vậy mà em làm không được , em chỉ có Octopus mong các bác giuos đỡ . thank ...
như tiêu đề em nhận con G4-LS991 do khách khôi phục cài dặt gốc bị lỗi vậy mà em làm không được , em chỉ có Octopus mong các bác giuos đỡ . thank ...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]