file nạp bằng micraec box crack nạp xong máy xài all mạng không còn khóa nữa.. nhưng nạp khá lâu nhé. máy nào treo logo hay mã bảo vệ nạp cũng bay luôn. bay luôn khóa tài khoản google luôn.
file này do mình và Đà Lạt Mobile làm ra.. ae có share nhớ ghi ngõ nguồn. clubgsm.vn tôn trọng bản quyền của người viết file .. file vẫn giữ nguyên app của viettell chỉ add thêm root . vì file fuul nên nạp vô sẽ thay đổi imie giống nhau... ae cân nhắc trước khi nạp..
N410...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file nạp bằng micraec box crack nạp xong máy xài all mạng không còn khóa nữa.. nhưng nạp khá lâu nhé. máy nào treo logo hay mã bảo vệ nạp cũng bay luôn. bay luôn khóa tài khoản google luôn.
file này do mình và Đà Lạt Mobile làm ra.. ae có share nhớ ghi ngõ nguồn. clubgsm.vn tôn trọng bản quyền của người viết file .. file vẫn giữ nguyên app của viettell chỉ add thêm root . vì file fuul nên nạp vô sẽ thay đổi imie giống nhau... ae cân nhắc trước khi nạp..
N410...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]