Cho em hỏi ngu tí với ạ? Ngồi cả ngày tâp tành mà chưa hiểu chức năng của file FRAMEWORK.RES.APK mong Ace tư vấn giùm em với ạ
em xin cảm ơn trước nhé
Cho em hỏi ngu tí với ạ? Ngồi cả ngày tâp tành mà chưa hiểu chức năng của file FRAMEWORK.RES.APK mong Ace tư vấn giùm em với ạ
em xin cảm ơn trước nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]