Tình hình em nhận 1 cây n920a nạp tv . e đã edit và build apk thành công nhưng khi chép vào lại treo logo .
Đăng lên đây nhờ cao thủ ra tay tương trợ . xin cảm ơn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Tình hình em nhận 1 cây n920a nạp tv . e đã edit và build apk thành công nhưng khi chép vào lại treo logo .
Đăng lên đây nhờ cao thủ ra tay tương trợ . xin cảm ơn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]