như trên em việt hóa 2 file này nó toàn báo buil bị lỗi ko việt hóa đc. ace e xem giúp e với xem đc ko ak. máy coolpad androi 4.4.3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như trên em việt hóa 2 file này nó toàn báo buil bị lỗi ko việt hóa đc. ace e xem giúp e với xem đc ko ak. máy coolpad androi 4.4.3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]