nhận làm cho bác thợ 40k vì con này ngoài em trị giá thấp quá, lấy cao không được, lên thánh google thì bắt mua 50k, ngoài ra con một số link dead, các bác free thì đặt pass kêu in box, nói thật anh em ai mà đi xin file mà chờ các bác inbox chắc vài ngày cũng có khi là in luôn. trừ khi lài bài của các anh chia sẻ vừa đăng nóng hổi thì may ra có pass ngay.
cũng cám ơn rất nhiều các anh nhiệt tình buzz một phát là có link ngay. nay ngồi edit xong up file lên cho anh em kiếm lúa,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nhận làm cho bác thợ 40k vì con này ngoài em trị giá thấp quá, lấy cao không được, lên thánh google thì bắt mua 50k, ngoài ra con một số link dead, các bác free thì đặt pass kêu in box, nói thật anh em ai mà đi xin file mà chờ các bác inbox chắc vài ngày cũng có khi là in luôn. trừ khi lài bài của các anh chia sẻ vừa đăng nóng hổi thì may ra có pass ngay.
cũng cám ơn rất nhiều các anh nhiệt tình buzz một phát là có link ngay. nay ngồi edit xong up file lên cho anh em kiếm lúa,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]