AE ai có kinh nghiệm việt hóa file seccontact 6.0.1 giúp e với, chép vô toàn mất icon phone+contact, fix lại có icon nhưng hard reset lại là mất. Thanks
AE ai có kinh nghiệm việt hóa file seccontact 6.0.1 giúp e với, chép vô toàn mất icon phone+contact, fix lại có icon nhưng hard reset lại là mất. Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]