như trên bác nào có rom s4 i537 tiếng việt ngon cho e xin với thank all!

như trên bác nào có rom s4 i537 tiếng việt ngon cho e xin với thank all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]