kèo buổi sáng của em anh em chém nhẹ tay nhá
làm 2 tiếng đồng hồ mới song -
tình trạng máy khách nói để cạn pin sạc không lên nguồn cho vào máy kẹp nguồn kêu tete nhưng bo không nóng lấy đồng hồ ra đo thấy em tụ này nằm gần em thạch anh đo thấy em nó thông như cuộn dây lấy mỏ hàn remove thế là lum lúa chia sẻ anh em gặp kèo múc cho lẹ

vài hình em nó tỉnh dậy...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]