tình trạng như sau máy cắm sạc vẫn báo nạp pin bình thường nhưng lại không bật nguồn được em đó nút nguồn thì không có áp gì cả máy con mới nhá ae ai đã làm qua cho em ý kiến nhá em cám ơn[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]