Samsung SGH-I537 tiếng Việt flash file TAR,chỉ cần tải về dùng odin và flash xong khởi động lại máy chọn ngôn ngữ tiếng Việt ok.

Link tải file:

Pass :
Inbox nhen AE .

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]