tình hình là e mới nhận cây ktouch a1
mất nguồn ,cắm cáp vẩn nhận driver mà tìm file hoài không có ,ace nào có up dùm e tí thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]