Có con 5c lock tmobile của khách, đang chạy 9.3.3, dùng sim ghép club mới nhất, chọn 5c/5s xong chọn tiếp dòng 3 thì có sóng ngon lành không đòi active nhưng chỉ gọi đi được chứ không nhận đc cuộc gọi ( báo thuê bao ), e thử đổi dòng all thì lại active không đc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] các cao nhân giúp phát,nào h chưa biết ghép sim là gì [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Có con 5c lock tmobile của khách, đang chạy 9.3.3, dùng sim ghép club mới nhất, chọn 5c/5s xong chọn tiếp dòng 3 thì có sóng ngon lành không đòi active nhưng chỉ gọi đi được chứ không nhận đc cuộc gọi ( báo thuê bao ), e thử đổi dòng all thì lại active không đc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] các cao nhân giúp phát,nào h chưa biết ghép sim là gì [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]