nhận cây ip5s mất rung,tháo đo tổng trở tốt,đường đi từ điện trở trên main,tới chân moto rung tốt,gạt công tắc có tắc chuông bình thường,gọi đến,đo áp cấp cho moto rung không có,máy đã restore lại,A,e gặp rồi xin chỉ giúp.cảm ơn nhiều
nhận cây ip5s mất rung,tháo đo tổng trở tốt,đường đi từ điện trở trên main,tới chân moto rung tốt,gạt công tắc có tắc chuông bình thường,gọi đến,đo áp cấp cho moto rung không có,máy đã restore lại,A,e gặp rồi xin chỉ giúp.cảm ơn nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]