nhờ các b gsm giup e voi a
lúc vào máy làm việc ,màn hình sáng bình thường ,sau khi em thay cảm úng bật nguồn lên ,thi 1/2 màn hình sáng bình thường, còn nửa kia tối ạ
bác nào có giải pháp gi ,chỉ giùm em với ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nhờ các b gsm giup e voi a
lúc vào máy làm việc ,màn hình sáng bình thường ,sau khi em thay cảm úng bật nguồn lên ,thi 1/2 màn hình sáng bình thường, còn nửa kia tối ạ
bác nào có giải pháp gi ,chỉ giùm em với ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]