Chào ae, số là mình làm bên cửa hàng có tạo 1 tài khoản Apple rồi cho khách mượn tải game, đã tiến hành xác minh bảo mật 2 bước đủ kiểu con đà điểu kiểu như ko ai có thể lấy được tài khoản của mình. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thế nào mà hôm nay vào lại tài khoản để download ứng dụng cho khách thì hởi ôi, nó bắt mình xác minh phương thức thanh toán, ngặt nỗi có ông khách nào vui tính nhập mịa nó cái mã visa của ổng vào mà chưa chính xác, thành thử giờ nó mất luôn mục "Không" trong phần phương thức thanh toán như thế...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chào ae, số là mình làm bên cửa hàng có tạo 1 tài khoản Apple rồi cho khách mượn tải game, đã tiến hành xác minh bảo mật 2 bước đủ kiểu con đà điểu kiểu như ko ai có thể lấy được tài khoản của mình. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thế nào mà hôm nay vào lại tài khoản để download ứng dụng cho khách thì hởi ôi, nó bắt mình xác minh phương thức thanh toán, ngặt nỗi có ông khách nào vui tính nhập mịa nó cái mã visa của ổng vào mà chưa chính xác, thành thử giờ nó mất luôn mục "Không" trong phần phương thức thanh toán như thế...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]