máy báo không dịch vụ tắt máy mở lên có 2 cục sóng gọi cái là mất tiếp em thay swit và pa 2g rùi ko hết anh em ai làm qua giúp em cái giờ ko biết làm tiếp từ đâu thanks anh em nhiều
máy báo không dịch vụ tắt máy mở lên có 2 cục sóng gọi cái là mất tiếp em thay swit và pa 2g rùi ko hết anh em ai làm qua giúp em cái giờ ko biết làm tiếp từ đâu thanks anh em nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]