Thông Tin Về Bản Rom :

SamSung Galaxy S7 T-Mobile SM-G930T
* Root Hoàn Toàn (SuperSu v2.74) OK.
* Việt Hóa trên nền G930TUVU3APG1 Mới Nhất OK.
* Remove sạch app nhà mạng OK
* Fix Contact OK
* Fix lỗi không lưu Pass Wifi OK.
* Fix Boot Logo Khởi Động Như Quốc Tế.

Vài Hình Ảnh :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thông Tin Về Bản Rom :

SamSung Galaxy S7 T-Mobile SM-G930T
* Root Hoàn Toàn (SuperSu v2.74) OK.
* Việt Hóa trên nền G930TUVU3APG1 Mới Nhất OK.
* Remove sạch app nhà mạng OK
* Fix Contact OK
* Fix lỗi không lưu Pass Wifi OK.
* Fix Boot Logo Khởi Động Như Quốc Tế.

Vài Hình Ảnh :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]