Em đã hard reset phím cứng, flash lại = nokia recovery tool mà vẫn chỉ dùng đc 1 lúc xong nó lại bị. thỉnh thoảng nó còn bị sập nguồn và bị đơ. liệu có phải do phần cứng ko các bác? hay là phải up lại = hộp ATF
Em đã hard reset phím cứng, flash lại = nokia recovery tool mà vẫn chỉ dùng đc 1 lúc xong nó lại bị. thỉnh thoảng nó còn bị sập nguồn và bị đơ. liệu có phải do phần cứng ko các bác? hay là phải up lại = hộp ATF

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]