như tiêu đề ae nào làm qua rồi xin giúp đỡ,cho e xin cái hình hoặc sơ đồ câu.thank
như tiêu đề ae nào làm qua rồi xin giúp đỡ,cho e xin cái hình hoặc sơ đồ câu.thank

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]