Để [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]. Các bạn thực hiện các bước như sau :

B1 : Tắt nguồn, tháo pin và rút sim ra ngoài

B2 : Bấm và giữ phím Q(#) + Nguồn (Power). bạn sẽ thấy máy chạy %. Đợi chạy hết % thì đến đây màn hình sẽ hỏi xác nhận việc bạn có muốn format máy hay không. Hình bên dưới

B3. Ẫn xác nhận và máy bạn đã format thành công...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]