Ae ai còn bản rôm này thì cho mình xin cái link dow với tất cả các link trên google đều chết hết cả rồi nên cả ngày mình làm đi làm lại mà chẳng được , khó nhất là cái đoạn vào recovery .
ae giúp mình với đang cần quá nhận máy từ sáng rồi mà chưa xong . Cảm ơn tất cả ae
Ae ai còn bản rôm này thì cho mình xin cái link dow với tất cả các link trên google đều chết hết cả rồi nên cả ngày mình làm đi làm lại mà chẳng được , khó nhất là cái đoạn vào recovery .
ae giúp mình với đang cần quá nhận máy từ sáng rồi mà chưa xong . Cảm ơn tất cả ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]