Ae ai đã flash sang bản quốc tế sony Z5 so-01h sang máy nào chỉ mình với , mình flash E6603 và E6653 mà báo lỗi không chạy được treo hai cái vòng tròn xoay là sao ạ ,xin cảm ơn
Ae ai đã flash sang bản quốc tế sony Z5 so-01h sang máy nào chỉ mình với , mình flash E6603 và E6653 mà báo lỗi không chạy được treo hai cái vòng tròn xoay là sao ạ ,xin cảm ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]