Em mới nhận máy khách dùng bình thường chạy lại phần mềm. Sau khi chạy máy mất BB với imei nên e về lại stock 2.3.7 thì bị lock lại. E đã chạy lại bản stock IS12S_6.1.D.1.91_kddi.ftf sau đó convert sang quốc tế LT26w_6.2.B.0.200.ftf vẫn không đc. Ae ai có giải pháp nào unlock ko giúp đỡ e với ạ.
Em mới nhận máy khách dùng bình thường chạy lại phần mềm. Sau khi chạy máy mất BB với imei nên e về lại stock 2.3.7 thì bị lock lại. E đã chạy lại bản stock IS12S_6.1.D.1.91_kddi.ftf sau đó convert sang quốc tế LT26w_6.2.B.0.200.ftf vẫn không đc. Ae ai có giải pháp nào unlock ko giúp đỡ e với ạ.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]