tình hình la nhận em ip4s đã JB va hiện tại dính itao :(lao ... nên không dám RT . tình trang hiên giờ là mở nguồn lên máy vào menu thì treo cứng rồi tự động tối đen màn hình tắt nguồn... :) anh em nào gặp qua pan này chia sẽ với thanks ! :P


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]