em mới nhận một em oppo neo 5 bị rơi nước ! xử lý nước xong màn hình tối thui ! bác nào gặp qua bệnh này xin giúp em với ah !
em mới nhận một em oppo neo 5 bị rơi nước ! xử lý nước xong màn hình tối thui ! bác nào gặp qua bệnh này xin giúp em với ah !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]