mình việt hóa bằng apktool nhưng toàn báo lỗi.khách hối quá nên post lên đây,ae nào rảnh giúp với a,thanks ae rất nhiều vì sự nhiệt tình ạ
OPPO R7PLUSM 5.1.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

mình việt hóa bằng apktool nhưng toàn báo lỗi.khách hối quá nên post lên đây,ae nào rảnh giúp với a,thanks ae rất nhiều vì sự nhiệt tình ạ
OPPO R7PLUSM 5.1.1
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]