Như tiêu đề e đã root bằng Kingroot, iroot, mà vẫn không thành công bác nào làm qua chỉ em với ạ
Như tiêu đề e đã root bằng Kingroot, iroot, mà vẫn không thành công bác nào làm qua chỉ em với ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]