Samsung GALAXY Note3 SC-01F hàng Nhật không có Tiếng Việt, edit Tiếng Việt no root ok
Xóa app Nhật không cần thiết
Hard reset không mất Tiếng Việt
Khởi động mặc định ngôn ngữ Tiếng Việt.
Nạp xong máy tự vào 3e và tự wipe, anh em chú ý backup những thứ cần thiết trước khi nạp rom

Link dow free 3 ngày : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model SC-01F
Model name GALAXY Note3
Country Japan
Version Android 5.0
Changelist 5774932
Build date Wed, 09 Sep 2015 09:03:21 +0000...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Samsung GALAXY Note3 SC-01F hàng Nhật không có Tiếng Việt, edit Tiếng Việt no root ok
Xóa app Nhật không cần thiết
Hard reset không mất Tiếng Việt
Khởi động mặc định ngôn ngữ Tiếng Việt.
Nạp xong máy tự vào 3e và tự wipe, anh em chú ý backup những thứ cần thiết trước khi nạp rom

Link dow free 3 ngày : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model SC-01F
Model name GALAXY Note3
Country Japan
Version Android 5.0
Changelist 5774932
Build date Wed, 09 Sep 2015 09:03:21 +0000...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]