Lg60.x145 treo logo tìm rôm không ra,thấy có rôm x135 sài chung flas ok,rôm gốc ko có tv,anh em nào biết rồi đừng chém...:14.jpg:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]