được sự ủy quyền của tác giả mình mạn phép chia sẻ anh em jailbreak ios 9.3.2- 9.3.3 và fix lock

tác giả ;thành phương gsm

[COLOR=#000000][FONT=helvetica]chia sẻ cho cả nhà nhé