em mới nhận một em 4s máy bật nguồn lên để chế độ chờ thì bình thương , nhưng bật 3g lên vào mạng lúc là nóng hết sườn máy và hao pin nhanh anh em gặp rồi xin chỉ giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]