tình trạng là máy e có dùng tool ibackupBot backup full lại, e chưa kịp thoát icloud của khách , giờ bên đó đã khoá ip từ xa, xin hỏi a e có cách nào lấy lại được ko.giờ máy trong tình ttrang VÔ Hiệu Hoá :( thaks all:hunej8:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]