như tiêu đề em nhận cây iphon 4s 16g treo cáp ,chạy đến gần cuối báo lỗi 48 ,mấy anh cho anh nào gặp qua chưa ,và cách vượt lỗi sao mấy anh chỉ em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]