ae cho mình hỏi 1 chút. đang có con 5s vô hiệu hóa do nhập mật khẩu mà có icloud, có cách nào mở được ko .mình chưa restore


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]