e nhập sai pass nhiều giờ rt lại nhớ cả tk và mk nhưng nó cứ báo thế này, id apple bị khóa vì lý do bảo mật. bạn phải mở khóa cho tk của mình trước khi đăng nhập,mở khóa tài khoản. không vào dc email để mở khóa dc. nhờ ae giúp





Bài viết sai Box . Đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]