e có 1 cây ip4s nhà mạng y/a e lắp vào mà trưa biết chọn nhà mạng nào
e đã chọn tất cả các nhà mạng mà cũng k dk ak .
ae nào đã lắp qua nhà mạng này cho e cách chọn với ak ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]