ae giúp con 4s rơi nước mất nguồn, kẹp nguồn treo 0,1a. bấm nguốn ko nhúc nhích, cắm máy tính ko nhận. nước vào khu vực A5 nhiều. đã vệ sinh sạch nhưng vẫn vậy :thlacdau:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]