Các bác giúp em với, nó bị treo cáp em chạy lại mà cứ bị lỗi 9, đã thay pin mới vẫn bị, kiểm tra chân pin, 2 con R vẫn ok. Giờ phải làm sao đây ạ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]