em nhận cây iphone 4 treo cap , nhưng máy co tài khoảng icuod nhờ anh em chỉ em cach báckup locdown lại , em cám ơn nhiều lắm.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]