tình hình là em lở nâng con 4s lên 9.3.2 . bản này nó sụt pin kinh khủng . hôm trước bản 9.3.1 để không cả ngày hết có 30 % pin . giờ để nửa ngày là hết pin rồi . tìm trên mạng mà e làm mải không được . anh e ai rảnh giúp đở e hạ ios cái . thank a e nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]