2 khách mang đen nói hôm qua có update fw bắng wifi nhưng ko được, giờ chạy lại toàn báo lỗi 29. ae 4r có hướng khắc phục nào ko giúp em với. thank's all ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]