Như tiêu đề e tải youtube trên stor nó yêu cầu ios 8 mà con 4G max có 7.1.2 . Bác nào có app tương thích chỉ cho thằng e với ạ . E xin cảm ơn nhiều nhiều ah .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]