e nhận máy bị vô hiệu hóa.restore lần đầu ok ko lỗi lầm gì.bb của nó là 5.16.e đã nâng bb 6.15 sau đó hạ về bb 5.13 thì báo lỗi.e tiếp tục restore lại thì chạy 99% báo lỗi -1.ae làm qua xin giúp e với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]