ĐANG CẦN GẤP ROM NOKIA X, ANH EM NÀO CÓ XIN GIÚP EM PHÁT. XIN CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]