Thấy dạo này nhiều ae hỏi,nhưng bận k có thời gian hôm này rảnh rỗi ngồi share cho ae.Với tinh thần biết nhiêu chỉ nhiêu nên ae đừng gạch nhé@-)Bắt tay vào làm nào,với những ae nào đã up atf lên v 11.88 rùi thì k cần còn ae nào chưa up thì down cái này về:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]quăng vào đường dẫn nhé:C:\AdvanceBox Turbo Flasher.Khi mọi thứ ok ta sẽ dc giao diện như hình,và làm như hình bên dưới luôn nhé..8-}

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Chúc ae thành công và khỏi mất công tìm trên các 4r nữa nhé k thấy a lớn nào share,hình như tại nó wá dễ;;)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]