như tiểu đề em đang cần bản rom tiếng việt xiaomi note 1s ct bác nào có chia sẻ em với ạ.em cám ơn nhiều

như tiểu đề em đang cần bản rom tiếng việt xiaomi note 1s ct bác nào có chia sẻ em với ạ.em cám ơn nhiều

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]